Salavât Nasıl Getirilir, Salavât Getirmek Nedir, Sözlük Anlamı

0
68 görüntülendi
views

Salevât (ar.i.)

Genellikle “duâ”, hususiyle “namaz” manâsına gelen “Salât” kelimesinin çoğuludur (bk.Namaz, Salât).

Hz.Muhammed hakkında hayır duada bulunmak ve onun şanını, yüceltmek maksadıyla söylenen “Allâhümme salli alâ Muhammed,.” Aleyhisselâtü vesselam, Sallallahu aleyhi ve Sellem (Allah’ın dua ve esenliği o peygamberin üzerine olsun)…” gibi sözlere “Salavât” veya Salavât-i Şerife” denir. Salevatlar yazıda (s.a.v.) , (a.s.), (a.s.v.), (s.a.s) gibi kısaltmalarla da kullanılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah ve meleklerin Peygamber’e salât eylediği (övüp şanını yücelttikleri) belirtilerek mü’minlerin de ona salât ve selâm okumaları emredilmiştir (Ahzab suresi 33/56.ayet). Bu sebebledir ki müslümanlar, namaz içinde “Tahiyyât’a oturunca (Allahmümme salli ve Allahmümme barik), namazdan sonraki dualarda, muhtelif vesilelerle yapılan duâ merâsimlerinde, bir kitabın başında ve sonunda ve genel olarak Hz.Muhammed (s.a.v.)’in isim veya sıfatlarını yazarken veya söylerken “Salavât-i Şerif” okumayı dinî terbiyesinin bir gereği, Peygamber’e karşı bir vefâ borcu ve onun sevgi ve şefâatını, dolayısıyla Allah rızâsını kazanmanın bir vesîlesi telakki ederler.

 

Salavât Anlamı Vikipedi

Salavat, İslam peygamberi Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere, (Ehl-i Beyt), saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. En yaygın biçimleri Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem şeklindedir. Kur’an’da Ahzab suresi 56. ayette Allah ve meleklerin Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir.[1] Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

Genellikle Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra “sallallâhu aleyhi ve sellem” (Arapça: صلى الله عليه و سلم) şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise “s.a.v.”, “s.a.s.” veya “s.a.” olarak kısaltılır, “Allah’ın dua ve selamı onun üzerine olsun” anlamına gelir. “Sallallâhu aleyhi ve sellem” ifadesinin yaygın kullanımından dolayı, bir Unicodekodnoktası olarak ” ﷺ ” şeklinde ligature edilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here