Sallallahü Aleyhi ve Sellem ne demektir?

Sallallahü Aleyhi ve Sellem ne demektir? Sallalahu aleyhi ve sellem ne demek? Sallalhü aleyhi ve sellemin anlamı nedir? Sallallahü aleyhi vesellem Peygamber (s.a.v.)Efendimizin ismi alınınca kısaca salavat getirmek anlamında kullanılan bir kelimedir."Allah ona salat ve selam etsin" demektir. Peygamber Efendimizin ismi anılınca, aleyhisselam veya aleyhissalatü vesselam yahut sallallahü aleyhi ve…devamı →

Rüyada Salavat Getirmek Ne Anlama Gelir

Rüyada Salavat Getirmenin Anlamı ve Yorumu Rüyada salavat getirmek, Allah katında Salih biri olduğunuza alamet eder. Rüya sahibinin hayırlı işler yaptığının, Allah yolunda ilerlediğini, kötülüklerden uzak bir hayat sürdürdüğüne işaret eder. Allah’ın sevgili kullarından olan kişi, elinden geldiğince ibadetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığına yorulur.   Rüyada salavat getirdiğini görmek: Hayırlara ve…devamı →

Salavât Getirmenin Güzellikleri

İlâ­hî feyz ve be­re­ke­tin kal­be nak­şo­la­bil­me­si için, bü­tün za­man ve me­kân­lar­da, hu­sû­siy­le se­her va­kit­le­rin­de Ra­sû­lul­lâh -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem- Efen­di­miz’le râ­bı­ta­yı güç­len­dir­mek ve O’nun rû­hâ­ni­ye­tin­den his­se­ler ala­bil­mek için sa­la­vât-ı şe­rî­fe­nin pek bü­yük bir ehem­mi­ye­ti var­dır. Al­lâh Ra­sû­lü sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-’in ha­kî­ka­tin­de ha­yat bu­lan Hak dost­la­rı, sa­lât u se­lâm ge­tir­mek…devamı →

CUMA GÜNÜ SALÂVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile kalbî irtibat olan Salavât-ı Şerîfe getirmenin ehemmiyetine dâir yazıyı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân ve hadislerin ışığında okuyabileceğiniz salavât-ı şerîfeler: KUR’ÂN’DA SALÂVAT-I ŞERİFE Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir…devamı →

Resulullah’a Salavat Getirmek

Tabiinden Abdülvahid b. Zeyd (r.a) anlatıyor: Hac farizasını yerine getirmek için yola çıktım.Bu yolculukta adamın biri bana arkadaşlık etti. Bu adam,otururken,kalkarken,yürürken hasılı her işinde Resulullah’a (sav) salavat getiriyordu.Bunun sebebini sorduğumda şöyle dedi. ”Mekke’ye ilk gidişimde yanımda babam da vardı.Hac vazifesini bitirip geri dönmüştük.Yolda konaklardan birine uğradık. Orada uyumuştum.Uykumda biri geldi…devamı →

Okunması Çok Hikmetli Salavatlar (Salâvat-ı Şerife’ler)

“İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir.” Bu hadis-i şerif mukabilince,salavatı okumayı ezberlemeyi,dinlemeyi kolaylaştırmak amacı ile ses editörü ile çoğaltarak yapılmıştır.Allah dinleyenden tekrar edenden seslendiren kardeşlerimizden razı olsun.Amin. Salavatın ismi: Salatı Ümmiye Beste: Buhurizade Mustafa Efendi ( Itri ) Bu salavatı şerifin anlamı: Allah’ım! Efendimiz Ümmi Peygamber Muhammed’e…devamı →

Salavât-ı Şerife Getirmenin Faziletleri

Salavât okumanın faydaları ve faziletleri nedir Efendimiz Aleyhisselam buyurdu: - Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktir. - Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir. - Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır. - Allah Teala (C.C) buyurdu: "Bir defa salavat getirene Ben…devamı →

Sehiv Secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. SEHİV SECDESİ GEREKTİREN HALLER: Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi halinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir (Heyet, el-Fetâva’l-Hindiye, Dâru’l-Fikr, 1411/1991, I,…devamı →

Allahümme Salli Barik Duaları ve Türkçe Anlamları

Allahümme salli allahümme barik duaları ve türkçe mealleri anlamlarını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Allahümme salli ala muhammedin ve Allahümme barik ala muhammedin mealleri anlamı nedir? salli ve barik nerelerde okunur? Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik: Okundukları Yerler: 1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra, 2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk…devamı →