Salavat Ne Zaman Getirilir?

Salavat Ne Zaman Getirilir? Peygamberimiz Hz. Muhammed’in adı ismi her duyulduğunda ya da onu andığımız zamanlarda salavat getirilmelidir. Bununla ilgili pek çok görüş bulunuyor. Hz. Muhammed’in ismi ne kadar çok anılırsa anılsın bir kez salavat getirilmesi kafidir. Birçoğu da alimlerin, Hz. Muhammed'in ismi her anıldığında salavat çekmek ve getirmek gereklidir şeklinde…devamı →
Salavat Getirmek Nasıl Olur?

Salavat Getirmek Nasıl Olur?

Salavat-ı Şerife Getirmek Nasıl Olur? Selam ve dua ile salavat getirmek, her müslümanın zaman zaman diline getirdiği ve söylediği kelamlar arasında yer almaktadır. Salavat ı şerife selam getirmek ve hatırlamak anlamına gelmektedir. 'Allhümme salli âla seyidina Muhammed' diyerek okunmaktadır. Muhammed; sallallahü âla Muhammedin Rasululllah'ın adını anarak, ona selam ve dua…devamı →

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ HAKKINDA HADİSLER

   Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor: “Dua ile sema arasında bir engel vardır.Üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR.” “Üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.” “Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.” “Her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, Allah…devamı →

Sallallahü Aleyhi ve Sellem ne demektir?

Sallallahü Aleyhi ve Sellem ne demektir? Sallalahu aleyhi ve sellem ne demek? Sallalhü aleyhi ve sellemin anlamı nedir? Sallallahü aleyhi vesellem Peygamber (s.a.v.)Efendimizin ismi alınınca kısaca salavat getirmek anlamında kullanılan bir kelimedir."Allah ona salat ve selam etsin" demektir. Peygamber Efendimizin ismi anılınca, aleyhisselam veya aleyhissalatü vesselam yahut sallallahü aleyhi ve…devamı →

Salavât Getirmenin Güzellikleri

İlâ­hî feyz ve be­re­ke­tin kal­be nak­şo­la­bil­me­si için, bü­tün za­man ve me­kân­lar­da, hu­sû­siy­le se­her va­kit­le­rin­de Ra­sû­lul­lâh -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem- Efen­di­miz’le râ­bı­ta­yı güç­len­dir­mek ve O’nun rû­hâ­ni­ye­tin­den his­se­ler ala­bil­mek için sa­la­vât-ı şe­rî­fe­nin pek bü­yük bir ehem­mi­ye­ti var­dır. Al­lâh Ra­sû­lü sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-’in ha­kî­ka­tin­de ha­yat bu­lan Hak dost­la­rı, sa­lât u se­lâm ge­tir­mek…devamı →

Resulullah’a Salavat Getirmek

Tabiinden Abdülvahid b. Zeyd (r.a) anlatıyor: Hac farizasını yerine getirmek için yola çıktım.Bu yolculukta adamın biri bana arkadaşlık etti. Bu adam,otururken,kalkarken,yürürken hasılı her işinde Resulullah’a (sav) salavat getiriyordu.Bunun sebebini sorduğumda şöyle dedi. ”Mekke’ye ilk gidişimde yanımda babam da vardı.Hac vazifesini bitirip geri dönmüştük.Yolda konaklardan birine uğradık. Orada uyumuştum.Uykumda biri geldi…devamı →

Salavat Nedir?

Salavat Nedir? Her büyük dinin bir peygamberi, her peygamberin de faziletleri ve mirasları vardır. İnsanoğlu başı derde düştüğünde, içi sıkıldığında ya da kurtulmak istediği bir durum olduğunda bu faziletlerden yararlanır ve rahatlar. Salavat nedir sorusuna da bu noktada şöyle açıklık getirilebilir. Müslümanlık dininin Peygamberi olan Hz. Muhammed’i anmak için kullanılan…devamı →